Privacyverklaring

CareerAim verzamelt informatie over u en gebruikt deze informatie om u te helpen contact te leggen met werkgevers en banenzoekers en om u andere diensten te verlenen. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt, gedeeld en beveiligd, evenals uw keuzes met betrekking tot gebruik, toegang en correctie van uw persoonlijke informatie. 

Omvang van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op informatie die we verzamelen of gebruiken op sites en applicaties van of onder beheer van Troje Group v.o.f.

Informatie die we verzamelen

Wanneer u CareerAim gebruikt, verzamelen we informatie over u. We verzamelen rechtstreeks informatie van u, zoals uw contactgegevens, beschikbaarheid, en functiebevoegdheid voor een specifieke functie. We verzamelen ook automatisch informatie over u, zoals hoe u CareerAim gebruikt en ermee omgaat, uw demografische gegevens en informatie over uw computer of mobiele apparaat.

We verzamelen of gebruiken mogelijk informatie over u van openbare websites, ongeacht of u een account bij ons hebt. U hebt de gelegenheid verwijdering van de informatie te eisen of verzoeken. We kunnen echter niet garanderen dat we niet later andere informatie over u van openbaar beschikbare websites verzamelen.

We kunnen ook informatie over u verkrijgen van derden om uw ervaring verder op u af te stemmen en uw ervaring te verbeteren.

Hoe we informatie gebruiken

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen om de door ons aangeboden producten en diensten te leveren, u te antwoorden en onze sites en applicaties te beheren en te verbeteren. Onze diensten omvatten het presenteren van op u afgestemde inhoud en advertenties op CareerAim of andere sites waarmee we een zakelijke relatie hebben. We gebruiken uw informatie mogelijk om contact met u op te nemen over updates van CareerAim, enquêtes af te nemen of om u informatieve en onderhoud gerelateerde communicaties te sturen, zoals belangrijke beveiligingsupdates.

Anderen overal ter wereld kunnen toegang krijgen tot en gebruik maken van de informatie die u op openbare plaatsen binnen CareerAim deelt of zichtbaar maakt in de cv- en profieldatabase. We streven ernaar een veilige omgeving te bieden door de toegang tot onze database te beperken tot rechtmatige gebruikers, maar we kunnen niet garanderen dat ongeautoriseerde derden zich geen toegang verschaffen. We kunnen ook niet reguleren hoe geautoriseerde gebruikers de informatie die u ons geeft, opslaan of overdragen; u moet dus geen gevoelige informatie op CareerAim plaatsen.

Hoe we informatie delen

Zonder uw toestemming delen we contactgegevens niet met derden voor hun directe marketingdoeleinden.

Als u op een vacature solliciteert, uw contactgegevens verstrekt om interesse in een vacature kenbaar te maken of een bericht van een werkgever beantwoordt, delen wij uw informatie met die werkgever; deze kan dan uw gegevens gebruiken en contact met u opnemen voor tewerkstellingsdoeleinden.

We delen uw informatie met derden die ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten aan u. Deze derden mogen uw informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

We delen informatie mogelijk met derden als u daarvoor toestemming geeft. We gebruiken uw informatie bijvoorbeeld mogelijk om contact met u op te nemen over producten of diensten die verkrijgbaar zijn van CareerAim of onze gelieerde bedrijven. 

We kunnen informatie die we van andere websites hebben verzameld aan derden bekend maken.

We maken informatie bekend wanneer dit wettelijk vereist wordt.

We kunnen informatie bekend maken en overdragen aan een derde die een of alle businessunits van CareerAim overneemt.

Toegang tot uw persoonlijke informatie

We slaan uw informatie op om uw interactie met CareerAim efficiënter, praktischer en relevanter te maken. 

We bewaren ook een gearchiveerde kopie van uw niet-persoonlijke informatie ten behoeve van onze zakelijke audits en boekhouding; deze kopie is niet toegankelijk voor u of derden op internet. Als andere gebruikers van CareerAim eerder toegang hebben gekregen tot uw persoonlijke informatie, kunnen we de informatie niet van hun systemen verwijderen.

Overige informatie

CareerAim is niet bedoeld voor kinderen onder de leeftijd van 13 jaar.

We gebruiken cookies om uw online ervaring op CareerAim op u af te stemmen en te optimaliseren. U kunt cookies uitschakelen; dit kan uw gebruik van bepaalde kenmerken of functies op onze sites en applicaties echter beperken.

Mobiele applicaties

CareerAim heeft momenteel geen mobiele applicaties

Contactgegevens

U kunt online contact met ons opnemen met vragen over ons privacybeleid.

CareerAim v.o.f.
Oudezijds achterburgwal 237
Amsterdam, 1017DL, Nederland

Als u een onopgelost probleem hebt inzake privacy of gegevensgebruik, dat we niet naar uw tevredenheid hebben behandeld, kunt u (gratis) contact opnemen met contact@careeraim.nl of telefonisch 020 224 5283.

Gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland die vinden dat wij hun vraag of probleem niet voldoende hebben beantwoord, hebben het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bescherming van gegevens in hun land.

Update van kracht vanaf 24 april 2020.